Cookies

Ochrana soukromí a cookies

Vážení návštěvníci našich stránek.
Pro zajištění ochrany Vašich dat a vylepšení našich služeb při Vaší návštěvě této stránky využíváme funkčnost souborů “cookies” a ukládání dat o Vašem užívání našich stránek.
Níže se dozvíte informace o našem použití těchto uložených dat a našich pravidlech zajišťujících ochranu dat.

 

1. Získání, zpracování a použití dat

Naše webové stránky můžete navštívit bez uvedení informací o Vaší osobě. Uložíme pouze přístupová data bez vztahu k osobě jako např. požadující host adresu (IP počítače), stránky, ze kterých nás navštěvujete, jméno požadovaného souboru jako i popis typu použitého internetového prohlížeče a případně používaného vyhledávače jakož i datum a čas návštěvy. Tato data vyhodnocujeme anonymně a pouze pro statistické účely, abychom mohli naši internetovou prezentaci stále optimalizovat a naši internetovou nabídku vytvořit ještě atraktivněji. Tato data jsou uložena odděleně od informací vztahujících se k osobám v zajištěných systémech a nepřipouští žádné zpětné závěry na jednotlivé osoby.
Osobní data jsou získávána pouze tehdy, když nám je sdělíte dobrovolně v souvislosti s online poptávkami prostřednictvím formulářů na našich webových stránkách. Vámi sdělená data použijeme v takovém případě výhradně pro splnění a vyřízení účelu, ohledně kterého jste nám tato data sdělili.
S úplným vyřízením poptávky budou Vaše data pro další použití zablokována a po uplynutí daňových a obchodně právních předpisů vymazána, pokud jste neudělili výslovný souhlas s dalším užívání Vašich dat. Udělený souhlas k použití Vašich dat můžete kdykoli v budoucnu odvolat nám adresovaným neformálním sdělením. Pro tyto účely se prosím obraťte na pod bodem 6 jmenovanou kontaktní osobu.

 

2. Použití cookies a Google analytics

Na našich stránkách využíváme cookies, pro optimální fungování všech námi poskytovaných služeb.
Cookies jsou malé textové soubory, které jsou z našich webových stránek zasílány Vašemu prohlížeči a uloženy na pevný disk Vašeho počítače. Přitom nejsou ukládána jakákoli osobní data. Tyto informace slouží k tomu, abychom Vás při Vaší další návštěvě našich webových stránek mohli identifikovat a personalizovat pro Vás naše služby
Samozřejmě si můžete naše webové stránky prohlížet i bez cookies. Pokud nechcete, abychom Váš počítač znovu poznali, můžete uložení cookies na Vašem pevném disku zabránit tím, že v nastavení Vašeho prohlížeče zvolíte “neakceptovat cookies”. Jak to v detailu funguje, si prosím zjistěte z návodu výrobce Vašeho prohlížeče. Pokud neakceptujete cookies, může to vést k omezení funkcí naší nabídky či jiných funkcí našich webových stránek.

 

3. Předání dat

Data získaná provozem těchto stránek využíváme pouze v rámci naší skupiny, nepředáváme tato data dále, vyjma případů kdy nám takové předání ukládá zákon, smlouva uzavřená dle vašeho pokynu (např. pojistná) či v případě, kdy jsme k tomu vyzvání orgánem státní správy.

 

4. Ochrana dat

Veškerá data, která ukládáme chráním před poškozením, zničením, ztrátou či neoprávněným přístupem řadou technických a organizačních opatření. K datům mají přístup pouze pověřené osoby a data jsou chráněna omezeným přístupem jak v softwarové rovině, tak fyzickou ochranou hardwarových úložišť.

 

5. Poskytování informací

Jakožto návštěvník našich stránek si můžete bezplatně vyžádat informace o Vašich datech, která u nás ukládáme. Dále můžete kdykoli požadovat, aby nepravdivá data byla opravena, vymazána či zablokována.

 

6. Zodpovědná osoba

V případě, že byste měli k tomuto tématu jakékoli dotazy ať již týkající se ochrany dat, či získávání, zpracování nebo používání námi získaných dat ohledně se Vaší osoby, neváhejte se na nás obrátit. Rovněž můžete požádat vymazání námi získaných dat či zrušit udělený souhlas s používáním takových dat. Uvedené požadavky směřujte na e-mail: info@montmat.cz.